imagerecognitionlogo-white

Insighty

Rozwiązanie Image Recognition jest naprawdę skuteczne wówczas, kiedy zgromadzone za jego pomocą informacje mogą być przełożone na konkretną wiedzę na temat sytuacji w sklepie (czyli tzw. insighty). Dzięki wykorzystaniu elementów Sztucznej Inteligencji, system bardzo skutecznie pomaga rozwiązywać problemy mające wpływ na wielkość sprzedaży.

Insighty

Image Recognition jest naprawdę skuteczne wówczas, kiedy zgromadzone za jego pomocą informacje mogą być przełożone na konkretną wiedzę na temat sytuacji w sklepie (czyli tzw. insighty). Dzięki wykorzystaniu elementów Sztucznej Inteligencji, system bardzo skutecznie pomaga rozwiązywać problemy mające wpływ na wielkość sprzedaży.

piotrl-01

"Planujesz prowadzić audyt punktów detalicznych za pomocą Image Recognition? Ale co dalej?
Nawet najlepsze dane są bezwartościowe, jeśli nie można ich odpowiednio wykorzystać, wyciągając z nich poprawne wnioski i sugestie działań. One zaś powinny inspirować odpowiednie osoby odpowiedzialne za proces sprzedaży - do właściwych działań.  Dlatego takie wniosku muszą być dostępne „od ręki” w kluczowym momencie decyzyjnym i jasno przekazane. W przeciwnym wypadku inwestycja w technologię Image Recognition nie ma większego sensu".

Piotr Łapiński, Image Recognition Product Manager w Asseco Business Solutions

Jak wykorzystać potencjał gromadzonych danych?

Image Recognition by Asseco udostępnia także wnioski - na bieżąco i w przystępny sposób - w rozwiązaniach, z których korzystają na codzień ich adresaci, np. systemie SFA (Mobile Touch by Asseco) używanym przez sieci przedstawicielskie producenta.

manirdata
imagerecognitioninsightassecobs

W jaki sposób
generować wnioski?

W tym celu wykorzystujemy takie elementy Sztucznej Inteligencji, takie jak Machine Learning czy Deep Learning w projektach z zakresu Data Science - z zastosowaniem m.in. informacji pozyskanych w oparciu o Image Recognition. Pozwala to nam „wyłapywać” zależności zawarte w zgromadzonych przez klienta danych, tworzyć clustry i opisywać ich właściwości, a następnie generować insighty oraz sugestie konkretnych działań dla sieci przedstawicielskich czy menedżerów sprzedaży.

Wnioski vs. cele biznesowe

Image Recognition by Asseco wspiera proces generowania wniosków. Kluczowe jest jednak to, żeby były one powiązane z celami, jakie chce zrealizować dana organizacja za pomocą digitalizacji audytu półkil.  Co jednak jest ważne - tego typu cele (zarówno ogólne, jak i szczegółowe) muszą zostać określone wcześniej, przed wdrożeniem Image Recognition by Asseco.

Przykłady celów ogólnych:

  • Szybkie i precyzyjne identyfikowanie szans sprzedażowych.

  • Poznawanie i sprawne eliminowanie zagrożeń.

  • Odkrywanie słabych oraz mocnych stron.

  • Wzrost udziałów rynkowych.

Przykłady celów szczegółowych:

  • Wzrost sprzedaży w wybranych sklepach.

  • Poprawa sytuacji na półce w danym momencie.

  • Uniknięcie utraconej sprzedaży w konkretnym okresie.

  • Utrzymanie lub wzrost udziałów w kategorii względem konkurencji.

Jak to skutecznie
zrealizować?

Co zatem zrobić, żeby Image Recognition by Asseco umożliwiło Twojemu działowi realizację celów sprzedażowych, wykorzystując insighty pochodzące z danych? Konieczne  jest  „osadzenie”  rozwiązania w  konkretnych procesach biznesowych, upewniając się, że pokryje je ono w  całości: od  zbierania  danych,  poprzez  agregację  form i źródeł, aż po dostarczenie wniosków do odpowiednich osób. Należy  przy  tym  też  pamiętać,  że  uwzględniając  Image Recognition w konkretnych procesach, może wcześniej czy później pojawić się konieczność ich reorganizacji.

dataimagerecognition
jakosc-danych

Zamień dane na sugestie biznesowe

W tym celu wykorzystujemy takie elementy Sztucznej Inteligencji, takie jak Machine Learning czy Deep Learning w projektach z zakresu Data Science - z zastosowaniem m.in. informacji pozyskanych w oparciu o Image Recognition. Pozwala to nam „wyłapywać” zależności zawarte w zgromadzonych przez klienta danych, tworzyć clustry i opisywać ich właściwości, a następnie generować insighty oraz sugestie konkretnych działań dla sieci przedstawicielskich czy menedżerów sprzedaży.

Chcesz poznać nasze rozwiązanie Image Recognition?

Image Recognition by Asseco

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Kontakt w sprawie ochrony danych:
odo@assecobs.pl

Scroll to Top